Blog updates

Latest news & updates
Uncategorized

???? अखिल भारतीय सो स क्षत्रिय समाजाचे व्हा चेयरमनपदी ???? श्री जयवंतसा पवार यांची निवड झाल्या बद्दल सो स क्षत्रिय समाज श्री गणेश पूजा मंडळ, सोलापूर च्या वतीने त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला . https://savjiganpati.com/site ????????????????♓????????????????

July 5, 2018

Spread the love

Write a Comment